CBAC

Swyddog Deunyddiau Asesu

Cyflogwr:
CBAC
Cyflog:
£22,980 – £24,963
Lleoliad:
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd
Dyddiad Cau:
09/12/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gytundeb: Rhagfyr 2020

Prif ddiben y swydd:

Cynhyrchu cynlluniau marcio cywir yn amserol ar sail y broses a'r gweithdrefnau cytûn a ddogfennwyd eisoes, gan fformatio a theiposod yn ôl yr arddull cwmni a gytunwyd. Gweithio ar y cyd â'r Cynorthwywyr Cynllunio a Threfnu i sicrhau datblygu cynlluniau marcio mewn ffordd effeithlon ac amserol, yn cyfateb i'r papurau cwestiynau perthnasol. Bydd y rôl hon yn sicrhau bod swyddogion pwnc yn dilyn y drefn o ran cynhyrchu cynlluniau marcio, gan uwchgyfeirio unrhyw broblemau i'w rheolwyr llinell, fel y bo'n briodol. Deiliad y swydd fydd yn sicrhau bod yr holl gynlluniau marcio terfynol yn cael eu llofnodi a'u bod yn barod i'w cyhoeddi ar y wefan ar ddiwrnod y canlyniadau perthnasol.

Bydd deiliad y swydd yn cysylltu ag amrywiol aelodau o staff, yn eu plith Cynorthwywyr Cynllunio a Threfnu, Swyddogion Pwnc a'r tîm Cyfieithu.

 

Sut i wneud cais