Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Cyflogwr:
Prifysgol Bangor
Cyflog:
Graddfa 6: £26,715 - £32,816 y flwyddyn
Lleoliad:
Bangor
Dyddiad Cau:
19/12/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

BU02006

Disgrifiad:

Coleg Gwyddorau Dynol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser, barhaol uchod yn gweithio yn Ngholeg y Gwyddorau Dynol. Rydym yn chwilio am berson uchelgeisiol sydd ag ymrwymiad cryf i wasanaeth cwsmeriaid i gryfhau'r gweithgaredd marchnata a recriwtio er mwyn cyrraedd ein darpar fyfyrwyr, eu hysbrydoli, rhoi gwybodaeth iddynt a throi eu ceisiadau'n dderbyniadau.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Marchnata a Recriwtio i ddarparu goruchwyliaeth tîm, rheoli projectau, rheoli digwyddiadau a rhoi cefnogaeth mewn perthynas â marchnata, recriwtio a derbyniadau gyda phwyslais ar weithgareddau trosi ceisiadau'n dderbyniadau. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo yn y gwaith o weithredu, cyflwyno a monitro amrywiaeth eang o weithgareddau ysgolion ym maes marchnata, recriwtio a gweithgareddau digwyddiadau, yn cynnwys effeithiolrwydd ymgyrchoedd digidol a throi ceisiadau'n dderbyniadau.

Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg at NVQ lefel IV (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc priodol neu feddu ar brofiad cyfatebol gyda Diploma mewn Marchnata (CIM) neu gymhwyster cyfatebol os nad yw'r cymhwyster yn benodol i farchnata.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosibl.

 

 

Sut i wneud cais

  • Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio isod. Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

    Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: dydd Iau 19 Rhagfyr, 2019.

    Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal


  • Ffôn:
    01248 383865
  • Gwefan: