Llywodraeth Cymru

AELOD - AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£3,735 y flwyddyn ar gyfer amser a dreuliwyd yn y rôl a threuliau teithio rhesymol
Lleoliad:
Penrhyndeudaeth, Gwynedd
Dyddiad Cau:
02/01/2020
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Tâl: £3,735 y flwyddyn ar gyfer amser a dreuliwyd yn y rôl a threuliau teithio rhesymol

Ymrwymiad amser: o leiaf 48 diwrnod y flwyddyn

 

A fedrwch chi helpu i warchod a meithrin un o dirweddau mwyaf gwerthfawr Cymru?

A fedrwch chi gyfrannu at warchod ein tirwedd werthfawr, hyrwyddo cyfleoedd i bawb gael mwynhau, a chynorthwyo i gynnal datblygiad cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau? Fel arall, oes gennych ddiddordeb mewn datblygu cynlluniau strategol at y dyfodol a sicrhau bod busnes Awdurdod y Parc yn cael ei drafod yn effeithlon ac yn effeithiol?

Os felly, efallai y byddwch yn dymuno gwybod ein bod yn chwilio am unigolion angerddol a dawnus, fel chi, i helpu i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ymwneud â bwrdd o fewn y sector cyhoeddus o’r blaen; yr ydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd os ydych yn meddu ar y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt.

 

 

Sut i wneud cais

  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 2 Ionawr 2020.

     

    Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch at y ddolen isod:


  • Gwefan: