Avanti

Is-Gynhyrchydd/Ymchwilydd : Rhaglen "Jonathan"

Cyflogwr:
Avanti
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Llandaf, Caerdydd
Dyddiad Cau:
16/12/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Pwy ydym ni?

Mae Avanti Media yn cynhyrchu rhaglenni ffeithiol ac adloniant poblogaidd.  Rydym yn dîm hynod o greadigol a thalentog sydd â hanes hir o gyflwyno rhaglenni o safon uchel ynghyd â darlledu digwyddiadau cerddorol uchelgeisiol y tu allan. Mae ein hallbwn yn cynnwys ystod lawn o deledu ffeithiol o raglenni dogfennol, materion cyfoes, celfyddydol i fformatio rhaglenni ar gyfer yr holl ddarlledwyr mawr.

I ddarganfod mwy am yr hyn a wnawn, ewch i'n gwefan: www.avantimedia.tv

Y Swydd

Rydym yn chwilio am Is-Gynhyrchydd/Ymchwilydd profiadol i weithio ar raglen "Jonathan" o Ionawr 6ed tan Mawrth 13eg 2020.  

Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad o weithio fel Ymchwilydd neu Is-gynhyrchydd, yn ddelfrydol gyda phrofiad yn y maes rhaglenni adloniant.

Profiad a Sgiliau penodol

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus:

- i fod yn berson creadigol ac ymarferol gyda’r gallu i weithio o dan bwysau ac o fewn cyllideb a gyda diddordeb mewn chwaraeon, yn enwedig rygbi.

- gweithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau

- gallu cynnig syniadau eitemau ar gyfer y rhaglen, eu trefnu a’u hamserlennu ac yna’u golygu. Yn ddelfrydol gyda phrofiad cyfarwyddo eitemau PSC a bydd y gallu i saethu deunydd yn fanteisiol.

- dangos sgiliau ymchwilio, gan gynnwys cynnal cyfweliadau gyda thalent, ysgrifennu nodiadau cynhwysfawr i’r timoedd cynhyrchu, dod o hyd i archif perthnasol ar gyfer y rhaglen a phrofiad o glirio deunydd trydydd parti.

- dangos profiad o weithio gyda thalent a'r gallu i ddelio’n effeithiol gyda hwythau a'r cast a’u briffio cyn stiwdio, ynghyd â’r gwesteion.

- cydweithio’n rheolaidd gydag adran marchnata S4C, meddu ar y sgiliau o ddod o hyd i luniau effeithiol ac yna’u defnyddio mewn photoshop a phwerbwynt.

- cynorthwyo a chymeryd rhan blaenllaw ym maes y cyfryngau cymdeithasol (gan fod yn wybodus am y gwahanol blatfformau) cyn ac yn ystod y gyfres gan gynnig syniadau ar gyfer yr agwedd hwn yn rheolaidd.

- gallu gyrru gyda thrwydded yrru llawn yn hanfodol.

- bod yn rhugl yn y Gymraeg ac yn gallu cyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 

 

Sut i wneud cais