Coleg Cambria

Gweinyddwr

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£18,812 - £20,123
Lleoliad:
Safle Iâl, Wrecsam
Dyddiad Cau:
31/01/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1194

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â’n tîm gweinyddu yn ein safle Iâl.

DIBEN Y SWYDD: Croesawu holl ymwelwyr i dderbynfa’r coleg, a gwneud argraff gyntaf wych arnynt. Ateb galwadau ffôn, cyfarch unrhyw un sy’n galw, cynnig gwybodaeth, trosglwyddo galwadau ac/neu nodi negeseuon yn ôl yr angen. Ymateb i ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost, trefnu apwyntiadau a rheoli dyddiadur. I gynnig cymorth gweinyddol lle bo angen yn ogystal â thasgau gweinyddol cyffredinol eraill.

RYDYM YN CHWILIO AM UNIGOLYN: Unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar sy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur. Rhywun sydd â sgiliau gwasanaethau i gwsmeriaid gwych, sy’n gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser. Rhywun sydd â phrofiad diweddar mewn amgylchedd swyddfa brysur. Unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol, a chymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid. Unigolyn sy’n hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google. Rhywun sy’n hyderus yn defnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data. Byddai’n fanteisiol petaech yn gyfarwydd â phecynnau TG arbenigol a chyda profiad o’u defnyddio, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau - 31/01/2020 Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Sut i wneud cais

  • Trwy ein gwefan isod:


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy Ffordd Celstryn Cei Connah Glannau Dyfrdwy Sir y Fflint CH5 4BR

  • Gwefan: