Comisiynydd Plant Cymru

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Cyflogwr:
Comisiynydd Plant Cymru
Cyflog:
Cyflog yn dechrau ar £20,000 y flwyddyn, llawn amser
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
20/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyflog yn dechrau ar £20,000 y flwyddyn, llawn amser
Cyflog yn codi pob blwyddyn (gyda pherfformiad boddhaol) i swm o £23,250 y flwyddyn llawn amser

Lleoliad: Abertawe
Cefnogir patrymau gwaith hyblyg

Eich gwaith
Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Pa sgiliau bydd angen arnoch?
Bydd angen i chi fod yn drefnus, yn hyderus, gyda sgiliau ysgrifennu o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Bydd angen i chi fedru cynnal perthnasau da gyda rhanddeiliad gwahanol, i allu rhannu ein gwaith ar ein sianelu cyfryngau cymdeithasol, a bod yn angerddol am greu newid positif i blant.

Ni
Rydyn ni eisiau Cymru i fod yn wlad lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn yr un cyfle i gyrraedd ei botensial llawn.

Rydyn ni’n awyddus iawn i ffeindio rhywun sydd hefyd yn teimlo’n gryf am helpu plant a phobl ifanc yng Nghymru i dderbyn eu hawliau ac i fyw bywydau hapus, iach a diogel.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cwblhau gwiriad perthnasol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Sut i wneud cais