Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynorthwyydd Ymgysylltu ag Ymwelwyr

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£19,314 - £23,013
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
03/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Ymgysylltu ag Ymwelwyr yn y tîm Ymgysylltu ag Ymwelwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag eraill yn y Gwasanaeth, ac ym mhob rhan o’r Cynulliad, i ddatblygu a chyflwyno cynnwys i’r rhai sy’n ymweld â’r ystâd, gan ychwanegu at daith gydlynol yr ymwelwyr hynny.

Dyma gyfle gwych i gael profiad o weithio fel rhan o dîm i ddatblygu arddangosfeydd mewn atyniad ymwelwyr sydd ag arwyddocâd cenedlaethol. Ar adeg pan mae'r Cynulliad yn dathlu 20 mlynedd o ddatganoli, ac yn cael pwerau newydd, cewch gyfle i ddylanwadu ar y modd y bydd ymwelwyr yn cymryd rhan yng ngwaith y Senedd. Byddwch yn rhan annatod o’r gwaith o gynyddu’r nifer sy’n ymweld â'r ystâd, gan ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bawb sy'n ymweld â’r ystâd.

Y prif dasgau:

• Croesawu ymwelwyr a’u cyflwyno i'r ystâd, bod yn gyswllt i ymwelwyr a phobl sy'n defnyddio'r adeilad (a bod yn barod i ateb nifer o gwestiynau neu i gysylltu â staff ac Aelodau perthnasol), a helpu pobl i ddefnyddio'r ystâd (gan gynnwys rhoi pasys i ymwelwyr), cynnal safon taith yr ymwelwyr a’u hannog i ddilyn dadl neu gymryd rhan ym musnes y Cynulliad.
• Disgwylir i chi gysylltu â rhanddeiliaid mewnol er mwyn sicrhau y byddant yn cynorthwyo pan fo angen; fel y tîm Cyfathrebu pan fyddwch yn datblygu gweithgareddau cyfranogi, neu roi gwybod i eraill yn y Cynulliad am ddatblygiadau yn ein gwasanaeth.


 

Sut i wneud cais