Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynorthwy-ydd Llogi Lleoliadau (Cyfarfodydd a Digwyddiadau)

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£19,314 - £23,013
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-065-19

Disgrifiad:

Diben y swydd

Swydd gyda Gwasanaethau Ymwelwyr a Lleoliadau Seneddol y Cynulliad yw hon, a bydd yn sicrhau y caiff cwsmeriaid ystâd y Cynulliad y profiad gorau posibl o'n lleoliadau ac o wasanaethau cymorth y lleoliadau hynny.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ohebu â'r trefnwyr yn ystod y broses ymgeisio am gynnal gweithgareddau ar yr ystâd - a fydd yn cynnwys digwyddiadau a chyfarfodydd. Byddwch yn cynorthwyo i ddarparu rhaglen proffil uchel o ddigwyddiadau i Aelodau'r Cynulliad, eu staff cymorth, staff y Comisiwn, contractwyr, a'r cyhoedd.

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Mae rota ar waith rhwng 08.30 a 17.00. 

Sut i wneud cais