Freedom Leisure

Rheolwr Marchnata Rhanbarthol - Cymru a'r Gorllewin

Cyflogwr:
Freedom Leisure
Cyflog:
£35,000 + Lwfans Car
Lleoliad:
Cymru a'r Gorllewin
Dyddiad Cau:
31/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HORMM1220

Disgrifiad:

Mae Freedom leisure yn hyrwyddo’n rhagweithiol ffyrdd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol yw’r man perffaith i wneud hyn. Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol profiadol ym maes marchnata, gyda thystiolaeth o gefndir ym maes cynllunio a chyflenwi cynlluniau marchnata a chyfathrebu ar-lein ac oddi ar lein. Byddwch yn rheoli ansawdd a swm y gwaith creadigol a’r negeseuon sy’n cael eu cyfleu er mwyn arwain y cynhyrchu a sicrhau cynifer o ymweliadau â chwsmeriaid ac y gallwch. Byddwch yn gallu ysgrifennu deunydd deniadol ar gyfer marchnata ac ymwybyddiaeth, gan gynnwys deunydd ar gyfer y we, y cyfryngau cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus. Bydd eich gwaith yn cwmpasu nifer o gontractau, ac mae rheoli perthynas a sgiliau dylanwadu yn hanfodol er mwyn i chi allu bod yn bartner busnes effeithiol sy’n ysbrydoli uwch reolwyr ar draws y rhanbarth. O ran y contractau yng Nghymru, byddwch yn arwain ar ein polisi iaith Gymraeg ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau’r Iaith Gymraeg – byddai bod yn siaradwr Cymraeg o fantais. Bydd y swydd yn gofyn am deithio rheolaidd ar draws y rhanbarth i’n contractau yn Wrecsam, Powys, Abertawe, Malvern, Caerwrangon, Fforest y Ddena, Stafford, Caerlwytgoed a Dyffrynnoedd Swydd Derby.

Sut i wneud cais

 • Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y ddolen isod: 


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Freedom Leisure, 
  Head Office 1-6 The Paddock 
  Carriers Way 
  East Hoathly BN8 6AG

 • Gwefan: