Coleg Gŵyr Abertawe

Gweinyddydd/Derbynnydd (Ffordd y Brenin)

Cyflogwr:
Coleg Gŵyr Abertawe
Cyflog:
£17,942-£19,643
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
23/01/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig i gefnogi ei rhaglenni cyflogadwyedd hynod lwyddiannus yng nghanol Dinas Abertawe. Y Gweinyddydd/Derbynnydd fydd y pwynt cyswllt cyntaf i gleientiaid ac ymwelwyr fydd yn ymweld â safle Ffordd y Brenin a bydd yn rhoi cymorth gweinyddol cyffredinol i staff yn Ffordd y Brenin. Gyda gwybodaeth o sefydlu a chynnal systemau gweinyddu cywir, byddwch yn hyfedr wrth ddefnyddio pob pecyn Microsoft Office ac yn teimlo’n angerddol dros ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol yn ogystal â’r gallu i uniaethu ag ystod eang o gwsmeriaid, gan ddangos diddordeb mewn marchnata/cyfathrebu. Mae profiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn amgylchedd gwaith yn ddymunol. Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus Sgiliau Iaith Lefel 4 mewn gwrando a chyfathrebu (gweler y disgrifydd iaith ynghlwm wrth y swydd ddisgrifiad) a Lefel 2 (Graddau A-C) neu gyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud fel arfer ar waelod y raddfa gyflog gyda chodiadau blynyddol ar 1 Awst (yn amodol ar gwblhau 6 mis o wasanaeth). Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg a ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i bob staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Sut i wneud cais