Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Uwch Gynorthwyydd Gweithredol i’r Comisiynydd

Cyflogwr:
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Cyflog:
£27,400 - £33,250 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
07/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Oherwydd ymddeoliad Cynorthwyydd Personol y Comisiynydd, rydym yn chwilio am Uwch Gynorthwyydd Gweithredol newydd i ddarparu’r lefel uchaf o gymorth gweinyddol, ysgrifenyddol, proffesiynol ac effeithlon i'r Comisiynydd.

Mae gallu cyfathrebu’n fedrus yn y Gymraeg gydag aelodau o’r cyhoedd ar y ffôn yn hanfodol i’r swydd.

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

Sut i wneud cais