Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gweithiwr Achosion Cyngor a Chymorth (Llawn neu Rhan Amser)

Cyflogwr:
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Cyflog:
£21,800 - £26,450 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
07/02/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Mae gennym ni swydd newydd ar gyfer Gweithiwr Achosion Cyngor a Chymorth i gefnogi’r Uwch Weithwyr Achosion i sicrhau bod gwasanaeth gwaith achos ardderchog yn cael ei ddarparu sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a’u teuluoedd yng Nghymru.

Mae gallu cyfathrebu’n fedrus yn y Gymraeg gydag aelodau o’r cyhoedd ar y ffôn yn hanfodol i’r swydd.

Gweithiwr Achosion Cyngor a Chymorth (Llawn neu Rhan Amser - Cyfnod penodol o 2 flynedd)

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

Sut i wneud cais