Prifysgol Caerdydd

Swyddog Datblygu Busnes

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
30/01/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

9416BR

Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth, gan gynnwys darpariaeth yn y gweithle a chyflawni baich dysgu penodedig.

Mae'r swydd hon yn un llawn-amser am gyfnod penodol o flwyddyn. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones.

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

    Dyddiad Cau: Dydd Iau, 30 Ionawr 2020.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.


  • Gwefan: