Cyfoeth Naturiol Cymru

Cymorth Technegol Canolfan Ymwelwyr

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd & Chyflog: 3 - £22,885 yn codi i £25,516 dros dair blynedd
Lleoliad:
Ynyslas
Dyddiad Cau:
16/02/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

200513, 200514, 200515

Disgrifiad:

 

• Math o gontract: Tymhorol hyd at 30 Medi 2020

• Patrwm gwaith: llawn amser

• Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 4, siarad Cymraeg yn rhugl

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan o wasanaethau gweithredol y Canolbarth. Byddwch yn helpu i redeg canolfan ymwelwyr Ynyslas o ddydd i ddydd ac yn cefnogi gwaith cydweithwyr i hyrwyddo ac amddiffyn twyni Ynyslas (225,000 o ymwelwyr bob blwyddyn) sy'n rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Cymwysterau a Sgiliau

• Cymhwyster proffesiynol yn ddymunol o ran gofal cwsmeriaid, digwyddiadau neu reoli manwerthu

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan

 

Sut i wneud cais