ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Cyflogwr:
ITV
Cyflog:
Cystadleuol
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg) i weithio fel rhan o'r tîm Newyddion a Materion Cyfoes lleolir yng Nghaerdydd. 

Dyma gyfle gwych i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar draws y prif gyfresi yn cynnwys ‘Y Byd ar Bedwar’, ‘Y Byd yn ei Le’ a chynnwys digidol yr adran. Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a'r Byd, a phrofiad fel newyddiadurwr o ymchwilio i straeon materion cyfoes ar gyfer darlledu neu yn ddigidol.

Byddwch yn llawn syniadau am straeon, y gallu i ymchwilio'n drylwyr ac i weithio dan bwysau mewn awyrgylch heriol. Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol.

Dyddiad Cau – 21 ain o Chwefror 2020 Cysylltwch â ni drwy: http://www.itvjobs.com/

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig. “ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

Anghenion y Rôl 

 • Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol a chreadigol, yn ddelfrydol gyda 2 flynedd o brofiad yn y maes.
 • Y gallu i gynhyrchu, ymchwilio a datblygu syniadau gwreiddiol, yn arddangos agwedd greadigol pan yn ymdrin â straeon a thriniaethau.
 • Gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru, y DU a’r Byd.
 • Y gallu y weithio o fewn terfynau amser, gyda phrofiad o weithio dan bwysau yn hanfodol.
 • Gwybodaeth ymarferol drylwyr o’r canllawiau darlledu a chydymffurfiaeth
 • Dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd digidol a’r gallu i ddatblygu cynnwys i amrywiaeth o lwyfannau digidol
 • Sgiliau Cymraeg cryf (sillafu a gramadeg cywir yn hanfodol) Y gallu i weithio yn dda o fewn tîm ac yn unigol hefyd ar brydiau
 • Profiad o olygu sylfaenol a/neu ffilmio yn ddymunol, neu’n arddangos parodrwydd i ddysgu gan ddefnyddio technoleg newydd.
 • Dealltwriaeth dda o amrywiaeth a chynhwysiad. 

  Mae swydd ddisgrifiad llawn ar gael trwy gysylltu â talkingcareers@itv.com 

Sut i wneud cais