Coleg Cambria

Rheolwr Cymraeg Gwaith

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£39,705 - £43,599
Lleoliad:
Iâl, Wrecsam
Dyddiad Cau:
21/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1229

Disgrifiad:

Beth am berthyn i goleg sy’n “Rhagorol yn Swyddogol’? 

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Reolwr Cymraeg Gwaith i ymuno â’n tîm Cyfathrebu Corfforaethol a’r Gymraeg ar ein safle Iâl.

Trosolwg o’r Swydd

Gan ymuno â ni fel Rheolwr Cymraeg Gwaith, byddwch yn arwain ac yn rheoli rhaglenni Cymraeg Gwaith yn effeithiol, er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth gwricwlwm yn ateb gofynion dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod darpariaeth y cwricwlwm o'r ansawdd uchaf posibl o ran canlyniadau dysgwyr a bodlonrwydd dysgwyr / cyflogwyr a'i bod yn cyd-fynd â gweledigaeth, cenhadaeth, nodau a gwerthoedd y Coleg.

Gofynion

  • Rhaid i ymgeiswyr gael gradd berthnasol neu gymhwyster cyfwerth
  • Mae profiad blaenorol yn y sector addysg yn hanfodol
  • Profiad blaenorol o arwain tîm
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth am ffrydiau cyllid gwahanol
  • Byddai’n hynod fanteisiol petai gennych gymhwyster addysgu neu asesu 

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac fel rhan o hyn, mae’r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Sut i wneud cais