Estyn

Cydlynydd Arolygu (Swyddog Gweithredol)

Cyflogwr:
Estyn
Cyflog:
£24,415 - £28,150
Lleoliad:
Caerdydd, lle darperir le parcio am ddim
Dyddiad Cau:
17/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae’r Cydlynydd Arolygu yn gyfrifol am gyflwyno arolygiadau ac ymweliadau monitro trwy gydlynu’r holl brosesau sydd eu hangen, o baratoi’r ymweliad hyd at gyhoeddi’r adroddiad arolygu. Y Cydlynydd Arolygu yw’r unigolyn cyswllt unigol ar gyfer pob arolygiad neu ymweliad neilltuedig.

Meini prawf penodol y swydd

• Yn drefnus gyda medrau rheoli amser da, ac yn gallu rheoli blaenoriaethau cystadleuol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyflwyno’n amserol
• Yn gallu blaenoriaethu tasgau, gweithio’n gywir a bod tasgau’n cael eu cwblhau o fewn graddfeydd amser cytûn
• Yn unigolyn hawdd mynd atoch ac yn gallu ffurfio perthnasoedd gwaith effeithiol gyda phobl ar draws Estyn, gan gynnwys uwch reolwyr ac yn allanol, a bod gennych fedrau rhyngbersonol da
• Yn deall sut i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid da
• Yn canolbwyntio ar fanylder
• Yn gallu cyfrannu at brosiectau trwy sicrhau bod eich tasgau eich hun yn cael eu cyflawni’n effeithiol ac yn effeithlon yn brydlon, a’u bod o ansawdd da
• Yn meddu ar fedrau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da (Microsoft Office)
• Yn dangos agwedd gadarnhaol a ffocysedig at gyflawni deilliannau
• Yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg

Cyflog - £24,415 - £28,150
Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio
Lleoliad - Caerdydd, lle darperir le parcio am ddim

 

Sut i wneud cais

  • Mae manylion am sut i ymgeisio ar gael o'r ddolen isod. 
    Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 yb dydd Llun 17 Chwefror 2020


  • Gwefan: