Estyn

Swyddogion Gweinyddol

Cyflogwr:
Estyn
Cyflog:
£20,000 - £23,250
Lleoliad:
Caerdydd, ble gellir parcio am ddim
Dyddiad Cau:
20/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer rôl Swyddog Gweinyddol yn Estyn.

Mae Estyn yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer cyflawni swyddogaethau allweddol yn Estyn. Bydd Estyn yn gyfrifol am unrhyw un o swyddogaethau cymorth busnes Estyn.

Meini prawf penodol y swydd

• Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da (Microsoft Office)
• Yn drefnus, yn meddu ar allu rheoli amser da ac yn gallu rheoli blaenoriaethau cystadleuol
• Yn hawdd mynd atynt ac yn gallu ffurfio perthnasoedd gwaith effeithiol gyda chydweithwyr ac yn allanol, a bod â sgiliau rhyngbersonol da
• Yn gallu nodi problemau a'u datrys yn gyflym
• Yn gallu gweithio'n annibynnol a defnyddio'ch menter, gan gydweithredu ar yr un pryd ag aelodau'r tîm ac eraill ledled Estyn
• Gallu i weithio trwy gyfrwng Cymraeg

Cyflog - £20,000 - £23,250

Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad - Caerdydd, ble gellir parcio am ddim

 

Sut i wneud cais

  • Mae manylion am sut i ymgeisio ar gael o'r ddolen isod. 

    Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb, dydd Iau 20 Chwefror 2020.

     

     
  • Gwefan: