YSGOL GARTH OLWG

Cydlynydd Cyflenwi (oriau gwaith Tymor Ysgol)

Cyflogwr:
YSGOL GARTH OLWG
Cyflog:
£21,302 (Gradd 7, £23,836 x 89.37%)
Lleoliad:
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
21/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

CYNGOR RHONDDA CYNON TAF

YSGOL GARTH OLWG

Cydlynydd Cyflenwi

Gwahoddir ceisiadau i ymgymryd â'r swydd hon yn ein hysgol arloesol.

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Garth Olwg yn awyddus i benodi aelod staff i ymuno â’n tîm gweinyddol.

Agorwyd Ysgol Garth Olwg ym mis Medi 2019 ar gampws Garth Olwg, ym Mhentre’r Eglwys, sef hen safle Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol Gyfun Garth Olwg. Mae’r ysgol newydd yn addysgu dros 1200 o ddisgyblion ardal Pontypridd ac yn adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol.

Bydd y Cydlynydd Cyflenwi yn gyfrifol yn bennaf am drefnu’r cyflenwi ar gyfer absenoldebau staff ynghyd ag ymgymryd â dyletswyddau gwarchod dosbarthiadau yn ôl yr angen. Yn ogystal i hyn bydd rhai dyletswyddau gweinyddol eraill. Bydd profiad o weithio mewn ysgol neu swydd debyg yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol gan fydd unrhyw hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Gweler y swydd ddisgrifiad atodol am wybodaeth bellach.

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r ysgol i drafod y swydd hon yn anffurfiol gyda'r Prifathro, Mr Trystan Edwards. Byddwn fel ysgol hefyd yn fwy na pharod i gyfarfod darpar ymgeiswyr sydd am ymweld â'r campws arbennig hwn cyn mynd ati i wneud cais neu cyn y broses apwyntio.

Oes gennych chi'r rhinweddau i wneud cyfraniad blaengar i weledigaeth fentrus, uchelgeisiol ac arloesol Ysgol Garth Olwg?

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Oriau Gwaith: TYMOR YSGOL 7.15-3.15 gyda ½ awr i ginio - 37 awr yr wythnos ynghyd ag wythnos ychwanegol i’w weithio dros y flwyddyn academaidd.

Lefel Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Manwl

Cliciwch yma i ddarllen Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

 

Sut i wneud cais

 • Dyddiad Cau: Cyn gynted â phosib

  Am ffurflen gais cliciwch yma neu cysylltwch: 


 • Enw cyswllt:
  Claire Thomas, Pennaeth Gweinyddol ac Adnoddau Dynol
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Ysgol Garth Olwg
  Campws Cymunedol Garth Olwg
  Y Brif Ffordd
  Pentre’r Eglwys
  Pontypridd
  CF38 1DX

 • e-bost:
 • Gwefan: