Cymwysterau Cymru

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Cyflog o £49,625-£59,350 y flwyddyn
Lleoliad:
Casnewydd
Dyddiad Cau:
02/03/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

ACHOV0203/SG-LB

Disgrifiad:

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
Casnewydd

Amdanom ni
Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, safon uwch a chymwysterau galwedigaethol. Rydym yn chwilio am Bennaeth Llywodraethu Corfforaethol i ymuno â ni'n llawn amser ac yn barhaol yn ein swyddfeydd yng Nghasnewydd. ~

Manteision
-Cyflog o £49,625-£59,350 y flwyddyn
-Gweithio hyblyg
-Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil
-30 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r Swyddfa am hyd at dri diwrnod adeg y Nadolig
-Gall costau adleoli fod yn daladwy ar gyfer yr ymgeisydd cywir

Y Rôl
Fel Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol, byddwch yn sicrhau ein bod yn meddu ar, ac yn gallu arddangos, y safon uchaf o lywodraethu effeithiol. Sicrhau bod strwythur lywodraethu ar waith i gynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau, byddwch yn cynllunio ac yn gweinyddu pob cyfarfod uwch reolwyr, gan gysylltu'r broses o wneud penderfyniadau, rheoli risg, llif gwybodaeth a phrosesau sicrwydd.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:
-Rheoli'r rheolaethau a'r prosesau sy'n rhoi sicrwydd ein bod yn cyflawni ein rhwymedigaethau ac yn cydymffurfio
-Rhoi cymorth uniongyrchol i'r Cadeirydd mewn perthynas â datblygu a hyfforddi'r Bwrdd
-Darparu cefnogaeth o ansawdd uchel i Aelodau'r Bwrdd
-Gweithredu fel seinfwrdd i'r Cadeirydd, Aelodau unigol o'r Bwrdd, y tîm gweithredol a'r staff
-Gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer tîm noddi Llywodraeth Cymru

Amdanoch chi
I gael eich ystyried fel Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol, bydd arnoch angen:
-Profiad o weithio mewn rôl lywodraethu
-Profiad o ddarparu cyngor a chanllawiau eang eu cwmpas i uwch reolwyr ac ymdrin â materion sensitif
-Profiad o reoli cydberthnasau ffurfiol (h.y. gydag archwilwyr, rheoleiddwyr, noddwyr y Llywodraeth neu ddarparwyr incwm ac ati)
-Gwybodaeth am lywodraethu, cofnodion a rheoli gwybodaeth ac arferion archwilio gorau
-Gwybodaeth am ddeddfwriaeth berthnasol y DU a'r UE ar gyfer cyrff cyhoeddus

Bydd ymgeiswyr delfrydol hefyd yn meddu ar gymhwyster sicrwydd llywodraethu neu gwrs hyfforddiant perthnasol.

Dyddiad cau: 2il Mawrth 2020 Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Bennaeth Llywodraethu, yn Uwch Reolwr Llywodraethu, yn Bennaeth Cydymffurfio, yn Bennaeth Risg a Chydymffurfiaeth, yn Bennaeth Materion Corfforaethol, neu'n Bennaeth Llywodraethu a Risg. Felly, os ydych yn chwilio am eich gyrfa nesaf yn symud fel ein pennaeth llywodraethu corfforaethol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau sy'n cael eu hysbysebu gan Webrecruit yw rhai asiantaeth gyflogaeth.