Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Swyddog Cymorth Dysgu ac Ymgysylltu ag Aelodau

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£19,314 - £23,013
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio mewn amgylchedd prysur, sy'n esblygu'n gyson tra'n datblygu profiad a fydd yn helpu i lywio darpariaeth gwasanaeth Cynulliad Cymru yn y dyfodol.

Mae'r tîm Dysgu ac Ymgysylltu ag Aelodau yn darparu cefnogaeth i Aelodau'r Cynulliad a'u staff ledled Cymru drwy ddarparu rhaglen amrywiol o weithgareddau hyfforddi a datblygu. Rydym hefyd yn gyfrifol am oruchwylio cyfathrebu mewnol ac ymgysylltu ag Aelodau a'u staff cymorth ar wasanaethau a mentrau sydd ar waith i'w cefnogi i gyflawni eu rolau.

Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i'r tîm, ac yn bwynt cyswllt allweddol i Aelodau'r Cynulliad, eu staff cymorth a'u cydweithwyr ar draws Comisiwn y Cynulliad.

Byddwch yn datblygu cydberthnasau gwaith effeithiol gyda chydweithwyr, Aelodau'r Cynulliad a'u staff ac yn dod yn ffynhonnell gyngor werthfawr, gan gynnwys gwybodaeth am hyfforddiant a datblygiad yn ogystal ag anghenion gwasanaeth.


Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol, gyda ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid a rhagori ar ddisgwyliadau. Byddwch yn drefnus, gyda sgiliau gweinyddol effeithiol ac effeithlon, tra'n mabwysiadu agwedd gadarnhaol a hyblyg tuag at eich gwaith.

Diddordeb?

Gwnewch gais heddiw

Dyddiad cau: 24 Chwefror 2020

 

Sut i wneud cais