Ysgol Gyfun Penweddig

PENNAETH

Cyflogwr:
Ysgol Gyfun Penweddig
Cyflog:
L23 – L29 (£70,556 – £81,723) (ystyrir codi’r raddfa i ymgeisydd eithriadol)
Lleoliad:
Ysgol Gyfun Penweddig, Ceredigion
Dyddiad Cau:
08/03/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

REQ102136

Disgrifiad:

Erbyn Medi 2020, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan. Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy’n gwbl ymrwymedig i addysg Cyfrwng Cymraeg ag sydd â’r weledigaeth, y creadigrwydd a’r ymroddiad i gynnig arweiniad cadarn ac ysbrydoledig i’r dyfodol. Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad neu amgen gan ymgeiswyr cymwys. Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru, ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Sut i wneud cais

 • Os am becyn gwybodaeth, neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499, e-bost: llywodraethwyr@penweddig.ceredigion.sch.uk)


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Ffordd Llanbadarn
  Llangawsai
  Aberystwyth
  Ceredigion
  SY23 3QN

 • Gwefan: