Amgueddfa Cymru

Gweinyddwr Adrannol, Adran Gelf

Cyflogwr:
Amgueddfa Cymru
Cyflog:
£18,133.37 - £22,326.58
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
09/03/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NSAPH0903/SG-LB-CC

Disgrifiad:

Gweinyddwr Adrannol,
Adran Gelf Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos
Cytundeb parhaol

Cyflog Gradd C £18,133.37 - £22,326.58
Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi i’r pwynt cyflog isaf yn y radd hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Sut i wneud cais