Prifysgol Caerdydd

Swyddog Cymraeg yn y Gweithle

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£33,797 - £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
23/03/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

9668BR

Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ddatblygu darpariaeth ac arwain prosiectau Cymraeg yn y Gweithle. Bydd deiliad y swydd hefyd yn dysgu ystod y gyrsiau Cymraeg yn y Gweithle.

Mae'r swydd hon yn un llawn-amser am gyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2022.

Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones 

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais