Pero

Swyddog Marchnata

Cyflogwr:
Pero
Cyflog:
I'w gytuno
Lleoliad:
Betws y Coed
Dyddiad Cau:
10/07/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Sefydlwyd Pero yn 1985, rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fwyd ci naturol ac iachus or safon uchef yn syth o’n cartref yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri, un o’r mannau mwya’ prydferth yn Ngogledd Cymru. Mae blynyddoedd o brofiad gennym yn cynhyrchu bwyd holl naturiol, gan wrthod i leihau’r ansawdd. Mae’r ffordd Pero yn golygu ein bod yn gwmni moesegol, teuluol sy’n sefyll yn erbyn profi anifeiliaid yn ogystol a chreulondeb i anifeiliaid. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i ymrwymo yn ein tim Marchnata. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Marchnata ac yn gweithio ar amrywiaeth o fentrau. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys gweithredu ar ymgyrchoedd ar-lein manwl drwy Google AdWords, hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a chynnal ymgyrchoedd ar-lein presennol i sicrhau fod pob hysbyseb yn cael ei thargedu at y gynulleidfa cywir. Byddwch hefyd yn gyfrifol ym mhob gwaith dylunio gan gynnwys dylunio a gweithredu holl ddeunydd gwerthu a sioeau masnach, holl bostiau a hysbysebion ein cyfryngau cymdeithasol, pamffledi a thaflenni hyrwyddo yn ogystal a gwaith dylunio amrywiol ar gyfer nifer o siopau anifeiliaid anwes annibynnol o gwmpas y Deyrnas Unedig a tu hwnt. Bydd cynnal a chadw’r gwefannau gan ddefnyddio WordPress hefyd yn ran allweddol o’ch rol, gan sicrhau bod ein safleoedd wedi ei optimeiddio yn gywir tuag at ‘search engines’ (Search Engine Optimization), ac gwneud siwr fod popeth yn rhedeg yn gywir, gyda’r holl cynnwys yn cael ei gadw’n ffres ac yn gyfredol. Gan weithio mewn tîm bach, bydd ehangder y rôl yn rhoi cyfle i chi ddysgu a datblygu eich sgiliau marchnata a'ch profiad. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos profiad blaenorol mewn rôl debyg gyda gradd Prifysgol mewn marchnata / busnes. Byddwch yn ddysgwr cyflym sy'n gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gallu dangos llygad am fanylion a gallu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu cyfathrebu'n glir a gwerthfawrogi gwerth darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. Addysg; Gradd ‘Bachelor’ mewn Marchnata neu Busness Sgiliau a profiad hanfodol; - Adobe Illustrator, Photoshop & InDesign - Google AdWords - Google Analytics/’Market Analysis’ - Facebook AdCentre/Rheoli tudalennau cyfryngau cymdeithasol - WordPress - Amazon Shop - Yn siarad Cymraeg & Saesneg

Sut i wneud cais