Grŵp Colegau NPTC

Tiwtor Cymraeg Gwaith

Cyflogwr:
Grŵp Colegau NPTC
Cyflog:
Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £20,571 - £24,276 y flwyddyn, pro rata. Graddfeydd Prif Raddfa 1 – UP1, £24,807 - £37,645 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).
Lleoliad:
Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).
Dyddiad Cau:
11/08/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

110820/WWT/AH

Disgrifiad:

Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gydlynu ac addysgu'r ddarpariaeth Cymraeg Gwaith ar draws Grŵp Colegau NPTC. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal sesiynau 1:1 a mentora i sicrhau bod darlithwyr yn elwa o ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio'r Gymraeg yn ffurfiol ac yn anffurfiol o amgylch y coleg, gyda myfyrwyr, staff ac mewn gwersi. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno cyrsiau iaith Gymraeg at wahanol ddibenion ac ar bob lefel (o ddechreuwyr llwyr i ruglder) i staff a myfyrwyr y Grŵp.

Sut i wneud cais

  • Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 110820/WWT/AH


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    NPTC Group of Colleges Dwr Y Felin Road Neath SA10 7RF

  • e-bost: