Coleg Pen-y-bont

Hwylusydd Dwyieithog yn yr adran Gofal Plant

Cyflogwr:
Coleg Pen-y-bont
Cyflog:
Gweler isod
Lleoliad:
Pen-y-bont
Dyddiad Cau:
30/08/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Graddfa gyflog 5: £16,087 - £17,662 y flwyddyn yn seiliedig ar weithio 32 awr yr wythnos am 36 wythnos o'r flwyddyn academaidd (yn ystod y tymor yn unig). Noder, os ydych yn dechrau yn y swydd ar ôl i'r flwyddyn academaidd gychwyn, bydd y symiau hyn yn newid.
Mae'r cyflog 'tymor yn unig' hwn yn gyfwerth â chyflog llawn-amser o graddfa gyflog 5: £23,436 - £25,731 y flwyddyn

Rhan Amser (32 awr y wythnos) ac Amser Tymor yn Unig
Cytundeb Tymor Penodol hyd at 31 Mehefin 2021
Rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol (ar bapur ac ar lafar)

Diben y Swydd: Gweithio fel rhan o’r tîm Gofal Plant i hyrwyddo, hwyluso a chynyddu defnydd pob dydd o’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogi ac annog dysgwyr gyda phob agwedd o’r Gymraeg mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar eraill pan fyddant ar leoliad gwaith.

Yn y rôl hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ar gyrsiau gofal plant i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau ac yn eu helpu nhw i gwblhau asesiadau dwyieithog/Cymraeg yn llwyddiannus. Byddwch yn cyfathrebu ag ymarferwyr lleol a chenedlaethol i sicrhau perthnasedd galwedigaethol ac yn gweithio gyda’r tîm ‘Cyfleoedd’ i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg am leoliadau gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth gydag Awdurdodau Addysg Lleol, Mudiad Meithrin, ysgolion, meithrinfeydd, a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhugl yn y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur), gyda phrofiad diweddar o weithio mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant ac o ddefnyddio’r Gymraeg yn y lleoliad hynny. Byddwch yn emosiynol wydn wrth weithio gyda myfyrwyr mewn sefyllfaoedd heriol, a bydd y gallu gennych i ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch https://www1.bridgend.ac.uk/jobs/

 

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau: 30/08/2020

  Nodwch: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Coleg Pen-y-bont
  Adnoddau Dynol
  Heol Y Bont-Faen
  Pen-y-bont ar Ogwr
  CF31 3DF

 • Gwefan: