Coleg Pen-y-bont

Prentis Adnoddau Dynol Uwch (Cymraeg yn hanfodol)

Cyflogwr:
Coleg Pen-y-bont
Cyflog:
£12,000 - £14,855 y flwyddyn
Lleoliad:
Pen-y-bont
Dyddiad Cau:
30/08/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyfradd brentisiaid: £12,000 - £14,855 y flwyddyn
Cyfnod Penodol am 2 flynedd

Mae gan Coleg Penybont gyfle cyffrous newydd i Brentis Adnoddau Dynol ymuno â’n tîm AD angerddol a phobl-ganolog.

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau trwy ddysgu a hyfforddi ymarferol, gan gynnwys gweithio tuag at ennill cymhwyster CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) proffesiynol.

Byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar ddyletswyddau gweinyddol yn yr adran Adnoddau Dynol yn ddwyieithog, ac yn cwblhau Fframwaith Prentisiaeth Uwch Lefel 5 mewn Adnoddau Dynol.

Gyda sgiliau trefnu a TG rhagorol, bydd y gallu a’r hyder i weithio gyda systemau gweinyddu gennych, yn ogystal ag agwedd ‘gallu gwneud’ a diddordeb brwd mewn datblygu yn y maes Adnoddau Dynol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth am neu ymwybyddiaeth o ofynion gweithio mewn swyddfa brysur mewn sefydliad mawr, ac fe fydd yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac ar bapur (at safon Lefel 5).

Oherwydd gofynion y cwrs, mae’n rhaid ichi fod yn 18+ oed ac yn meddu ar bum TGAU gradd A-C neu uwch neu gyfwerth, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Fel arall, bydd angen i chi ymgymryd â chymhwyster Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol, sef Rhifedd, Llythrennedd a TG, fel rhan o’r brentisiaeth.

Enillodd y tîm AD yng Ngholeg Penybont wobrau’n ddiweddar yn seremoni wobrwyo CIPD Cymru 2019 – gallwch weld ein cyflawniadau yma:

http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/embedding-a-culture-of-workplace-well-being/
http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/organisational-development-learning-development/

Os hoffech chi roi hwb i’ch gyrfa yn y maes Adnoddau Dynol, hoffem glywed gennych!

Dyddiad cau: 30/08/2020

Caiff cyfweliadau eu cynnal 02/09/2020.

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly mae angen mynediad i gyfrifiadur neu ddyfais sydd â gwe-gamera.

 

 

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau: 30/08/2020

  Nodwch: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

   

  I wneud cais cliciwch ar y ddolen "Rhagor o wybodaeth a gwneud cais" isod


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Coleg Pen-y-bont
  Adnoddau Dynol
  Heol Y Bont-Faen
  Pen-y-bont ar Ogwr
  CF31 3DF

 • Gwefan: