Tir Coed

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Cyflogwr:
Tir Coed
Cyflog:
£25k-£27K pro rata
Lleoliad:
Aberystwyth, Caerfyrddin, Narberth
Dyddiad Cau:
20/09/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Tir Coed yn chwilio am berson hunan-ysgogol, creadigol a diwyd sydd ag angerdd am gyfathrebu ar draws amrywiaeth o gyfryngau ac i gynulleidfa amrywiol. Os ydych chi'n awyddus i gefnogi'ch cymuned, yr amgylchedd naturiol ac yn gallu meddwl yn arloesol i ddatblygu gwaith diddorol a gafaelgar, gwnewch gais nawr!

Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thîm brwdfrydig, cefnogol a medrus o 26, gan weithio i ddarparu rhaglenni dysgu a lles i rai o'r bobl mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas ar draws siroedd Dyfed Powys.

https://www.youtube.com/watch?v=8QQ26FUtUwc

Manyleb swydd:

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol Marchnata a Chyfathrebu profiadol i arwain, cynllunio, cynnal a datblygu gweithgareddau marchnata Tir Coed gyda’r nod o hyrwyddo’r cyfleoedd gwych sydd ar gael trwy raglenni dysgu a lles Tir Coed a chyfleu effaith anhygoel yr elusen.

http://tircoed.org.uk/cy/ein-gweithgarwch

gan gynnwys:

 • Datblygu strategaethau marchnata a chyfathrebu ar gyfer y sefydliad a chefnogi cydgysylltwyr sir gyda'u cynllunio
 • Cefnogi'r tîm gyda gwasanaethau marchnata
 • Rheoli a datblygu brand
 • Cynyddu cyrhaeddiad Tir Coed i fodloni ein strategaeth
 • Adeiladu perthnasoedd cwsmeriaid ac ymwybyddiaeth o gynulleidfaoedd targed amrywiol Tir Coed
 • Comisiynu / rheoli datblygu gwefan
 • Comisiynu dylunio neu ddylunio deunyddiau pamffled gan gynnwys defnyddio pecynnau dylunio
 • Cynllunio a rheoli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio amrywiaeth o lwyfannau
 • Rheoli digwyddiadau gan gynnwys cynllunio ac weithiau mynychu sioeau sirol a lleol a digwyddiadau cenedlaethol
 • Cynhyrchu cyfathrebiadau mewnol a chylchlythyrau allanol
 • Rheoli'r gyllideb farchnata
 • Rheoli personél cymorth llinell
 • Gweithio fel rhan o dîm i sicrhau bod y swyddfa'n rhedeg yn llyfn e.e. ateb ffôn
 • Gweithgareddau eraill yn unol â chais eich rheolwr llinell

Sut i wneud cais