Coleg Cambria

Cyfieithydd

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£26,347 - £28,732
Lleoliad:
Coleg Cambria
Dyddiad Cau:
07/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1363

Disgrifiad:

Beth am berthyn i goleg sy’n 'Rhagorol yn Swyddogol’?

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfathrebiadau a’r Gymraeg. Mae hyblygrwydd o ran pa un o'n 5 safle fydd eich prif safle.

Nôd ein Huned Gyfieithu yn y coleg yw cynnig cyfieithiadau cywir o ansawdd uchel ac yn effeithlon. Mae'r gwasanaeth yn hwyluso gweithredu Safonau’r Gymraeg ac yn hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu yn ddwyieithog i bob adran academaidd a chymorth busnes yn y coleg.

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn cynghori ac yn cynorthwyo staff â gramadeg, terminoleg a materion sy'n ymwneud â rhwymedigaethau'r coleg i safonau'r Gymraeg.

Mae hon yn swydd ddiddorol ac amrywiol yn gweithio mewn adran brysur. Rydym yn chwilio am aelod cadarn o dîm sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol sy'n gallu blaenoriaethu eu gwaith a chwrdd â therfynau amser.

Gofynion :

Gradd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol mewn pwnc priodol

Gweithio yn y Sector Addysg / profiad arbenigol perthnasol arall

Profiad blaenorol o waith cyfieithu

Sgiliau llafar ac ysgrifenedig rhagorol mewn Cymraeg a Saesneg

Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu Google Drive a rhaglenni Google, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Brwdfrydig am yr agenda addysg ddwyieithog ac annog defnyddio’r Gymraeg

Trwydded yrru lawn ddilys y DU

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau’. Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.  

 

Cytundeb Tymor Penodol tan 30/09/2021 (Byddwn hefyd yn ystyried rhannu swydd)

Graddfa Gyflog: £26,347 - £28,732 (Sylwch y bydd y cyflog hwn yn pro rata ac yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol).

Sut i wneud cais

  • Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :

     

    Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad. Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.


  • e-bost:
  • Gwefan: