Avanti

Is-Gynhyrchydd / Ymchwilydd

Cyflogwr:
Avanti
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Adref, ar leoliadau neu Fae Caerdydd
Dyddiad Cau:
18/09/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Avanti yn chwilio am Is-Gynhyrchydd/Ymchwilydd i weithio ar raglen Jonathan ddiwedd Medi tan ddiwedd Tachwedd 2020.

Disgrifiad Cyffredinol o’r swydd:

-Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio fel Ymchwilydd neu Is-gynhyrchydd, yn ddelfrydol gyda phrofiad yn y maes rhaglenni adloniant.


-Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.


-Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson creadigol ac ymarferol gyda’r gallu i weithio o dan bwysau ac o fewn cyllideb a gyda diddordeb mewn chwaraeon, yn enwedig rygbi.


-Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau

-Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu cynnig syniadau eitemau ar gyfer y rhaglen, eu trefnu a’u hamserlennu ac yna’u golygu. Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad cyfarwyddo eitemau PSC ac mae’r gallu i saethu deunydd yn fanteisiol.

-Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos sgiliau ymchwilio, gan gynnwys cynnal cyfweliadau gyda thalent, ysgrifennu nodiadau cynhwysfawr i’r timoedd cynhyrchu, ddod o hyd i archif perthnasol ar gyfer y rhaglen a phrofiad o glirio deunydd trydydd parti.

-Bydd gan yr ymgeisydd brofiad o weithio gyda thalent, delio’n effeithiol gyda thalent a chast Jonathan a’u briffio cyn stiwdio ynghyd â’r gwesteion.

-Bydd angen cydweithio’n rheolaidd gydag adran marchnata S4C, meddu ar y sgiliau dod o hyd i luniau effeithiol ac yna’u defnyddio mewn photoshop a phwerbwynt. Bydd angen cynorthwyo a chymeryd rhan blaenllaw ym maes y cyfryngau cymdeithasol (gan fod yn wybodus am y gwahanol blatfformau) cyn ac yn ystod y gyfres gan gynnig syniadau ar gyfer yr agwedd hwn yn rheolaidd.


-Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i’r swydd.

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio - anfonwch CV a llythyr at info@avantimedia.tv


  • Gwefan: