Maison

Rheolwr/Wraig Eiddo

Cyflogwr:
Maison
Cyflog:
£16,000-£20,000 yf yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
25/10/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Oriau gwaith:
Llun i Wener - 0900-1730 gan gynnwys egwyl ginio (30mun) ac o leiaf un dydd Sadwrn y mis rhwng 1000-1600 gyda diwrnod i ffwrdd yn lle.
31 diwrnod o wyliau gan gynnwys gwyliau statudol
Cyfnod prawf: 6 mis

Cyfle unwaith ac am byth i ddod yn Rheolwr/Wraig Eiddo ym musnes gosod annibynnol hwn yng Nghaerdydd.  Mae gan yr Asiant Ystad parchus hwn fusnes gosod sefydledig ac mae'n chwilio am Rhwolwr/Wraig Eiddo i reoli portffolio o eiddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr rhagorol, yn ddibynadwy gyda sgiliau trefnu da er mwyn cysylltu rhwng Landlordiaid, Tenantiaid a Chontractwyr.  Rhaid bod gennych y gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd, gallu defnyddio'ch menter eich hun tra hefyd yn gweithio o fewn tîm.  Byddai dealltwriaeth o ddeddfwriaeth gosod yn ddymunol ond darperir hyfforddiant.

Mae'r swydd hon yn berffaith i rywun sy'n angerddol am berthnasoedd cleientiaid ac adeiladu delwedd brand.  Chi fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer landlordiaid a thenantiaid, gan bontio'r bwlch cyfathrebu a thrafod ystod lawn o ddyletswyddau hyd at a chan gynnwys gwirio.

Mae gan Maison enw rhagorol gyda'u portffolio ac eisiau rhywun i ymuno â'r tîm sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth gwych, mae hyn yn cynnwys yr hyblygrwydd i fynd allan i gwrdd â landlordiaid a thenantiaid i sicrhau gwasanaeth llawn llwyddiannus a chynnal perthnasoedd cryf.

Sgiliau sydd angen:

• Byddwch yn gyfathrebwr cryf gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
• Bydd gennych sgiliau TG cadarn a byddwch yn frwd o ran technoleg
• Sgiliau trefnu rhagorol a phrydlondeb
• Siaradwr Cymraeg yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o dîm sydd yn tyfu.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, cyflwynwch eich CV erbyn 17:00 ddydd Sul 25, Hydref 2020 i:

    Lynette@maison.cymru neu trwy'r post i:

    Maison, 26 Kings Road, Pontcanna, Caerdydd CF11 9DA


  • Gwefan: