Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyflog:
£30,451 - £33,782
Lleoliad:
SA72 6DY
Dyddiad Cau:
19/10/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

FCLOc51020

Disgrifiad:

Cyflog: SO2/POA £30451- £33782 Fyddech chi’n dymuno i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fod yn batrwm i’w efelychu o reoli tir yn gynaliadwy? Rydym yn chwilio am Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm talentog a brwdfrydig i weithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol i wneud y gorau o gadwraeth treftadaeth naturiol a diwylliannol y Parc Cenedlaethol gan y cymunedau sy’n byw yn y Parc. Byddwch yn gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr lleol i ddatblygu atebion i’r pwysau amgylcheddol o fewn y Parc Cenedlaethol. Byddwch yn ymchwilio i ffyrdd newydd o hyrwyddo dulliau cynaliadwy o ffermio, a dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio’r dulliau hynny yn lleol. Byddwch yn aelod allweddol o dîm bach sy’n fawr ei ddylanwad mewn sicrhau cyllid i gyflawni portffolio eang o brosiectau amgylcheddol yn y Parc Cenedlaethol. Chi fydd yn arwain ar gyngor a pholisïau amaeth ar gyfer yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Dylech feddu ar brofiad helaeth o faterion rheoli tir amaeth a chadwraeth. Bydd gofyn i chi fod yn uniongyrchol a chlir eich cyngor ac wrth gyflwyno’ch cyngor. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Byddwch yn hoffi gweithio gydag eraill er mwyn llwyddo i wireddu canlyniadau cadarnhaol. Am ragor o wybodaeth am y swydd, gweler y disgrifiad swydd sydd ynghlwm. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 19/10/20

Sut i wneud cais

  • Cliciwch ar y ddolen isod: https://app.webrecruit.co/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=57441&boardid=1448


  • Enw cyswllt:
    Candidate Services
  • Gwefan: