Prifysgol Aberystwyth

Swyddog Marchnata ac Ymgyrchoedd

Cyflogwr:
Prifysgol Aberystwyth
Cyflog:
£23,067 - £25,941 y flwyddyn
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
22/10/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

GMSR.19.2742

Disgrifiad:

Swyddog Marchnata ac Ymgyrchoedd
Marchnata a Denu Myfyrwyr
3 CALl
36.5 awr yr wythnos
Gradd 5: £23,067 - £25,941 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Yn atebol i Bennaeth Marchnata Ymgyrchoedd neu’r Rheolwr Marchnata Ymgyrchoedd ac yn cefnogi'r gwaith ym mhob rhan o'r adran, mae'r Swyddogion Marchnata yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni cynlluniau marchnata yn unol â strategaeth y Brifysgol ar gyfer marchnata a denu myfyrwyr.

Bydd deiliaid y swyddi yn gweithio gyda chyfryngau traddodiadol a digidol ac yn cynorthwyo'r Bennaeth Marchnata Ymgyrchoedd i gyflawni ymgyrchoedd denu myfyrwyr ar bob lefel ac ym mhob marchnad.

Sut i wneud cais

  • Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cysylltwch âg Anwen Jones.

    I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan trwy'r ddolen isod.

    Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

    Dyddiad Cau: 22.10.20


  • Gwefan: