Parc Cenedlaethol Eryri

Uwch Warden (De)

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyflog:
£28,672 - £31,346
Lleoliad:
Penrhyndeudraeth
Dyddiad Cau:
23/11/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

SNPA 2020 023

Disgrifiad:

Uwch Warden (De) Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Rydym yn chwilio am Uwch Warden i ymuno â ni yn llawn amser a chefnogi cadwraeth ein Parc Cenedlaethol.

Y Buddion
- Cyflog o £ 28,672 - £ 31,346 y flwyddyn
- Helpu i amddiffyn safle anhygoel
- Gweithio mewn lleoliad hyfryd - Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol

Y Rôl

Fel yr Uwch Warden, byddwch yn goruchwylio holl staff, eiddo, contractau a chyfrifoldebau Gwasanaeth Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn ardal ddeheuol y parc. Gan adrodd i Bennaeth y Gwasanaeth Wardeiniaid, byddwch yn:

- Datblygu a darparu mynediad i gefn gwlad, rheoli tir a phrosiectau rheoli hawliau tramwy
- Adeiladu a chynnal perthnasoedd da rhwng preswylwyr, ymwelwyr, defnyddwyr a'r gymuned amaethyddol a diddordebau cadwraeth
- Rhoi gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr a monitro gweithgareddau hamdden yn y Parc
- Cynnig cyngor ar ofynion rheoli cefn gwlad y Parc
- Cynorthwyo Pennaeth y Gwasanaeth Wardeiniaid gyda blaenoriaethau strategol, rhaglenni prosiect a chyllidebau

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Uwch Warden, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad blaenorol o reoli, arwain ac ysgogi tîm
- Profiad o weithio gydag awdurdodau lleol, tirfeddianwyr a rheolwyr, cyrff cynrychioli ac asiantaethau gwirfoddol
- Profiad o reoli cefn gwlad a materion mynediad
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar y Parc Cenedlaethol
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Hyfedredd yn MS Office
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden Arweiniol, Uwch Warden y Parc, Rheolwr Gwasanaeth Wardeiniaid, Uwch Warden y Parc Cenedlaethol, Uwch Geidwad y Parc, Uwch Geidwad Cefn Gwlad, neu Uwch Warden Cefn Gwlad. Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth. Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Uwch Warden, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth. Oriau gwaith: amser llawn

Sut i wneud cais