Llywodraeth Cymru

Penodiadau i'r Panel Cynghori Amaethyddol : Cadeirydd a dau Aelod Annibynnol

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Gwler isod
Lleoliad:
Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth
Dyddiad Cau:
04/12/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

HYSBYSEB CYFEIRIO

Penodiadau i'r Panel Cynghori Amaethyddol

Cadeirydd a dau Aelod annibynnol

Tâl:

Cadeirydd - £300 y diwrnod a chostau rhesymol

Aelodau Annibynnol - £250 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol

Rhagwelir y bydd y Panel yn cyfarfod tua 12 gwaith y flwyddyn

Mae'r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth yn argymell cyfraddau cyflog gweithwyr amaethyddol yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar sgiliau a gofynion datblygu o fewn y sector amaethyddol i Weinidogion Cymru. Dylai fod gan yr aelod annibynnol gefndir naill ai mewn amaethyddiaeth a/neu addysg

 

Sut i wneud cais

  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 16:00, 4 Rhagfyr 2020.

    I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais ewch i'r ddolen isod neu os oes gennych ymholiadau cysylltwch drwy e-bost publicappointments@gov.cymru

    I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ffoniwch 029 2082 5454.


  • Gwefan: