Urdd

Uwch Swyddog Adnoddau Dynol

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
Graddfa 9 - £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)
Lleoliad:
Caerdydd, Glan-llyn, Llangrannog, Dinbych neu Abertawe
Dyddiad Cau:
03/12/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gytundeb: Swydd barhaol, llawn amser, 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd yng Nghaerdydd, Glan-llyn, Llangrannog, Dinbych neu Abertawe

Mae’r Urdd yn chwilio am Uwch Swyddog Adnoddau Dynol i ymuno a’n tîm deinamig sy'n darparu gwasanaeth Adnoddau Dynol proffesiynol a chynhwysfawr. Gyda’r gallu i ddatblygu perthynas effeithiol gyda rheolwyr llinell, bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni ein Strategaeth Pobl newydd, sy'n cynnwys adolygiad llawn o bolisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol, a thrawsnewid dilynol o ran gallu a diwylliant rheolwyr ar bob lefel. Y prif ddiben dros y misoedd nesaf fydd i gefnogi newid sefydliadol.

Prif bwrpas y swydd

Yn adrodd i'r Rheolwr Adnoddau Dynol, bydd cyfle hwn yn eich gweld yn darparu cymorth adnoddau dynol cyffredinol o ansawdd uchel iawn i'r Urdd. Bydd gofyn i chi ddatblygu, gweithredu a rhoi cyngor ar bolisïau a gweithdrefnau’r Urdd gan ddarparu cymorth, cyngor ac arweiniad mewn materion cyfraith cyflogaeth, gweithdrefnau polisïau, hyfforddiant, recriwtio, rheoli perfformiad a salwch. Byddwch yn dirprwyo ar ran y Rheolwr Adnoddau Dynol yn ei habsenoldeb ac yn eu cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu ein Strategaeth Pobl.

Fel yr Uwch Swyddog Adnoddau Dynol byddwch yn gymwysedig CIPD lefel 5 (neu uwch) efo cyfrifoldeb cyflenwi'r ddarpariaeth rheoli pobl o ddydd i ddydd.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais