Coleg y Cymoedd

Datblygiad y Gymraeg (Darlithydd Rhan-Amser)

Cyflogwr:
Coleg y Cymoedd
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Rhondda Cynon Taf
Dyddiad Cau:
11/12/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb ar gyfer:

Cyfleoedd i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg ym meysydd:

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Gofal Plant
• Gwasanaethau Cyhoeddus

Am y Rôl

Mae Coleg y Cymoedd yn llawn cyffro wrth gynnig cyfle i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg, neu weithwyr proffesiynol Cymraeg eu hiaith yn y meysydd galwedigaethol a grybwyllir uchod, fod yn rhan o ddatblygu cwricwlwm cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i gynnig dewis iaith i'r rhai sydd wedi derbyn addysg Gymraeg yn ogystal ag ymateb i ofynion y farchnad lafur yn yr ardaloedd galwedigaethol hyn lle ystyrir y Gymraeg yn sgil gwerthfawr.

Bydd angen gwaith paratoi ar gyfer y rôl yn 2020-21 gan gynnwys cydweithio â staff profiadol yn y meysydd galwedigaethol a grybwyllwyd uchod a chael eich mentora ganddynt; creu adnoddau gwahaniaethol cyfrwng Cymraeg; cael eich cyflwyno i systemau cymorth fel rhwydweithiau proffesiynol galwedigaethol perthnasol; cwrdd â dysgwyr cyfrwng Cymru i ddeall eu hanghenion yn well a chwrdd â dysgwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg er mwyn gallu cynllunio datblygiad sgiliau Cymraeg sy'n addas i'w maes galwedigaethol penodol.

Bydd y rôl addysgu yn cychwyn ym mis Medi 2021 yn amodol ar recriwtio niferoedd hyfyw a bydd yn cynnwys cynllunio, paratoi, cyflwyno ac asesu unedau cyfrwng Cymru yn unol â gofynion y Corff Dyfarnu yn y meysydd galwedigaethol hyn ynghyd â datblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg i'w galluogi i allu cwblhau rhywfaint o'u dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

*** Ariennir y rôl hon / Ariennir y rôl hon yn rhannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ***

 

 

Sut i wneud cais