Gwasanaeth Gamblo ARA

Cwnselwyr Sesiynol

Cyflogwr:
Gwasanaeth Gamblo ARA
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
28/02/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae angen arnom cwnselwyr sesiynol yng Ngogledd Cymru

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg

Cymryd rôl Cwnselydd yng Ngwasanaeth Gamblo ARA. Darparu cwnsela unigol, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb ar gyfer cleientiaid y mae gamblo problemus yn effeithio arnynt. Gweithio i Ganllawiau Gwasanaeth Gamblo ARA, gan ddarparu ymyriadau cwnsela. 

ARA, rhif elusen gofrestredig 1002224. Mae ARA yn gweithio tuag at gyfleoedd cyfartal.

 

 

Sut i wneud cais