Y Gymdeithas MS

Swyddog Gweinyddol Canolog a Gwasanaeth Cwsmer (Cymru)

Cyflogwr:
Y Gymdeithas MS
Cyflog:
£24,813 - £27,622 y flwyddyn, gan gynnwys buddion rhagorol
Lleoliad:
Caerdydd / gweithio gartref
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
18/01/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

DL101

Disgrifiad:

Yn y Gymdeithas MS, rydym yn sicrhau fod pobl sy'n byw gydag MS yn ganolbwynt i bopeth rydym ni'n ei wneud. Dyma’r ymrwymiad sy’n ein huno ledled y DU.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar obeithion a dyheadau ein cymuned MS. Gyda'n gilydd rydym yn ymgyrchu ar bob lefel, yn ariannu gwaith ymchwil arloesol gan ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth arbennig

Ein pobl yw ein hased mwyaf ac maen’t yn allwedd i'n llwyddiant. Rydym yn cynnig amgylchedd fywiog, blaengar lle byddwch yn gwneud gwahaniaeth.

Am y Swydd 

Mae’r swydd ‘Swyddog Gweniyddol Canolog a Gwasnaeth Cwsmer’ yn eistedd o fewn ein tîm newydd sef ‘Tîm Gweinyddol Canolog a Gwasanaeth Cwsmer’ .

Mae'r tîm hwn yn gweithio gyda’n cefnogwyr, gwirfoddolwyr, grŵpiau, aelodau o’r cyhoedd a chwsmeriaid mewnol er mwyn darparu lefel uchel o wasanaeth a chefnogaeth i gwsmeriaid.
Bydd gennych brofiad o reoli, cynnal a datblygu perthnasoedd â chwsmeriaid gan weithio o fewn amgylchedd gwasanaeth cwsmer.

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweinyddol Canolog a Gwasanaeth Cwsmer i gefnogi ein tîm yng Nghymru. Yn ddelfrydol, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru’r Gymraeg.

Rydym yn cynnig 35 diwrnod o wyliau (gan gynnwys Gwyliau Banc), benthyciad teithio gan gynnwys amrywiaeth o fuddion eraill fel cyfleoedd datblygu.

Mae'r Gymdeithas MS yng nghanol cyfnod cyffrous, trawsnewidiol sy'n adeiladu ar ein hanes gwych a fydd yn ein gyrru tuag at gyflawni ein cenhadaeth â'n gweledigaeth, wrth i ni gychwyn ar ein 5 mlynedd o strategaeth newydd.

Sut i wneud cais

 • Sut i ymgeisio:

  Er mwyn ymgeisio am y swydd hon, bydd angen i chi gyflwyno CV ynghyd â llythyr eglurhaol yn esbonio sut fod eich cymwysterau yn cwrdd â’r meini prawf â’u gosodwyd yn y swydd ddisgrifiad.  Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

  Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi gwblhau'r ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ein gwêfan a'i chyflwyno gyda'ch cais. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen yma

  Bydd angen i geisiadau gael eu hanfon at jobs@mssociety.org.uk

  Gallwch hefyd gysylltu â ni i drafod y swydd cyn ymgeisio.

  Dyddiad Cau: 9yb, Dydd Mercher y 20 fed o Ionawr 2021


 • Gwefan: