Prifysgol Caerdydd

Cynorthwywr Gweinyddu Rhan-amser (Derbynnydd)

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£17,682 - £19,133 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
01/02/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

10435BR

Disgrifiad:

Cynorthwywr Gweinyddu Rhan-amser (Derbynnydd) 

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae Prifysgol Caerdydd yn adnabyddus am safon ei gwasanaethau gofal llygaid a hoffen ni wahodd ceisiadau am swydd cynorthwywr gweinyddu rhan-amser a fydd yn gweithio yn nerbynfa Clinig Llygaid y Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli derbynfa brysur gan ymateb i amrywiaeth helaeth o ymholiadau yn bersonol, dros y ffôn a thrwy ebost yn ogystal â chyflawni gorchwylion gweinyddu beunyddiol ar gyfer y clinig. Bydd yn gyfrifol am asesu ymholiadau a chynnig gwasanaeth rhagorol i’r staff a’r cleifion i gyd o’r cyswllt cyntaf hyd y rhagnodyn terfynol.

Bydd ein gweithiwr newydd yn ymuno â thîm bychain, cefnogol a chroesawgar a chyn pen fawr o dro, bydd yn meithrin perthynas â chwsmeriaid, myfyrwyr a staff yr Ysgol. Os ydych chi’n mwynhau rolau gweithgar ac amryfal, ac o’r farn bod eich cymhelliant a’ch medrau trefnu yn gryf, gallai’r swydd hon weddu i chi.

Mae'r swydd hon yn dymor penodol am 3 blynedd ac yn rhan-amser (17.5 awr yr wythnos).

Cyflog: £17,682 - £19,133 y flwyddyn yn ôl yr un gyfradd (Gradd 2)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Llun, 4 Ionawr 2021

Dyddiad cau: Dydd Llun, 1 Chwefror 2021

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol. Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb a chreu awyrgylch cynhwysol ar gyfer gweithio. Rydyn ni o’r farn bod modd gwneud hynny trwy ddenu, datblygu a chadw ystod amryfal o staff o sawl cefndir gwahanol a chanddynt uchelgais i greu prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein cyfrifoldeb cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd dros Gaerdydd, Cymru a’r byd. Wrth helpu ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn ni’n ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg, hefyd.

Mae’r Ysgol yn falch o ennill Gwobr Efydd Athena SWAN ac yn croesawu ceisiadau gan bobl ddawnus o sawl cefndir.

 

Sut i wneud cais