CCW

Uwch Weithiwr Achos Cwsmeriaid

Cyflogwr:
CCW
Cyflog:
£23,600 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
29/01/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Dros Dro am hyd at 18 mis gyda phosibilrwydd o swydd barhaol

CCW yw corff y defnyddwyr ar gyfer holl gwsmeriaid dŵr Cymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr yn ogystal â darparu cyngor a chymorth am ddim. Caiff ein holl waith ei lywio gan ymchwil helaeth a ddefnyddiwn i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

Mae gennym gyfle cyffrous i Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid dros dro helpu i gefnogi'r tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn swyddfa Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad perthnasol o weithio ym maes cwynion, ymchwilio i gwynion ac ymholiadau bob dydd, er mwyn cefnogi ein cenhadaeth i sicrhau bargen deg i ddefnyddwyr dŵr.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg neu barodrwydd i ddysgu'r iaith yn hanfodol.

Mae'r swydd dros dro am hyd at 18 mis gyda phosibilrwydd o droi'n swydd barhaol.

 

 

Sut i wneud cais

 • Dychwelwch eich cais atom erbyn 29 Ionawr 2021

  Ceir manylion llawn a meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl yn 'Gwybodaeth i ymgeiswyr' ar ein gwefan.

  Dim ond ceisiadau ar ffurflen gais CCW fydd yn cael eu derbyn. Ni allwn dderbyn CVs yn unig.

  Am ragor o wybodaeth ewch i www.ccwater.org.uk/jobs neu ffoniwch 0121 345 1057/53.

  Dychwelwch eich cais i recruitment@ccwater.org.uk

  Mae pecyn cais Cymraeg ar ein gwefan trwy'r ddolen isod


 • Gwefan: