Ysgol Glan Clwyd

Arweinydd Maes Y Gymraeg

Cyflogwr:
Ysgol Glan Clwyd
Cyflog:
Graddfa Cyflog Athro + CAD 1b (£10,202)
Lleoliad:
Ysgol Glan Clwyd
Dyddiad Cau:
24/02/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

YYGC00237W1RDE

Disgrifiad:

Dyma swydd allweddol yn yr ysgol gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am arwain adran fawr a blaengar wrth i’r ysgol edrych ymlaen yn hyderus at y cyfnod nesaf yn ei hanes. Nid yn unig y mae angen gweledigaeth, brwdfrydedd a chadernid i arwain un o feysydd craidd yr ysgol, mae angen hefyd angerdd a thân dros y Gymraeg. Mae arwain maes y Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd yn fwy na swydd ond yn genhadaeth – dyma felly her gyffrous a chyfle ardderchog i ymgeiswyr priodol. Croesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n awyddus ac yn gymwys i afael yn yr heriau uchod, a bod yn rhan o deulu Ysgol Glan Clwyd wrth i ni symud ymlaen eto’n hyderus.

Bydd gwiriad DBS yn hanfodol

Sut i wneud cais