Coleg Gwyr Abertawe

Technegydd TG

Cyflogwr:
Coleg Gwyr Abertawe
Cyflog:
20570-22392
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
03/03/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae’r Coleg yn parhau’r gwaith cyffrous o wella’r cyfleusterau TG sydd ar gael i fyfyrwyr a staff. O ganlyniad i ailstrwythuro adran yn ddiweddar, mae gennym gyfle cyffrous nawr i Dechnegydd TG deinamig a phrofiadol ymuno â'n Hadran Gwasanaethau Cyfrifiaduron i'n helpu gyda'r rhaglen hon ac i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i staff a myfyrwyr sy'n ddefnyddwyr y Coleg.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar hanes o weithio fel Technegydd TG ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol a/neu addysgol. Bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth gadarn o osod caledwedd a meddalwedd ac yn gallu cynnig cymorth. Byddant hefyd yn meddu ar brofiad o ddarganfod a datrys problemau mewn modd effeithlon ac effeithiol. Mae profiad o gefnogi offer Apple yn ddymunol ynghyd ag unrhyw brofiad arall o gefnogi teleffoni.

Bydd gan ymgeiswyr Radd/HND mewn TG neu faes perthnasol, ac mi fyddant yn gallu dysgu systemau newydd yn gyflym. Bydd ganddynt hefyd sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cadarn ac mi fyddant yn gyfathrebwyr gwych. Rhaid i ymgeiswyr fabwysiadu dull hyblyg o ymdrin â phatrymau gwaith a bod yn barod i deithio a gosod offer oddi ar y safle.

Sut i wneud cais