Llenyddiaeth Cymru

Cadeirydd Llenyddiaeth Cymru

Cyflogwr:
Llenyddiaeth Cymru
Cyflog:
Di-dal
Lleoliad:
Cymru
Dyddiad Cau:
09/04/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Llenyddiaeth Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd i arwain y sefydliad i’w ail ddegawd, gan fynd ati i siapio dyfodol y sefydliad ar adeg o gynnwrf a newid parhaus yn fyd-eang. Rydyn ni’n chwilio am eiriolwyr cryf sy’n rhannu gweledigaeth a gwerthoedd y sefydliad ac fydd yn gweithio gyda’u cyd-Gyfarwyddwyr a’r staff i sicrhau safonau uchel o lywodraethiant, tryloywder a hygyrchedd. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o ystod o gefndiroedd a phrofiadau o fewn y sector llenyddol a thu hwnt. Yr hyn sy’n bwysig i ni fydd eich ymrwymiad a’ch angerdd am ein gwerthoedd a’n cenhadaeth o rymuso, gwella a chyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Sut i wneud cais