Family Lives

Gwirfoddolwyr - siaradwyr Cymraeg

Cyflogwr:
Family Lives
Cyflog:
Gwirfoddol
Lleoliad:
Gweithio gartref
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
17/04/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Ydych chi'n medru Siarad Cymraeg?

Ydych chi yn dda am wrando ac eisiau helpu teuluoedd mewn argyfwng?

Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth i lawer o deuluoedd sy'n mynd trwy cyfnodau anodd. Dewch yn wirfoddolwr llinell gymorth a mwynhewch y profiad o helpu eraill ynghyd â gwella eich lles eich hun. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n gallu gweithio gartref. Darperir hyfforddiant llawn a chefnogaeth barhaus, y cyfan sydd ei angen yw gliniadur neu gyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd da.

Oes gennych chi ddiddordeb i wybod mwy? e-bostiwch NickyH@familylives.org.uk

Sut i wneud cais