Rondo

Swyddog Cynnwys Digidol

Cyflogwr:
Rondo
Cyflog:
I'w drafod
Lleoliad:
Caernarfon, Porthaethwy, Llangefni
Dyddiad Cau:
12/04/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Disgrifiad:
Mae gan blatfformau digidol Rownd a Rownd ‘fanbase’ ffyddlon ac egnïol. Rydym yn awyddus i ehangu ein cynnwys ar ein platfformau digidol ac yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i ymuno â thîm Rownd a Rownd.
 
Bydd gofynion y swydd yn cynnwys:
 
• Creu a chyhoeddi cynnwys aml-gyfrwng ar amryw o lwyfannau ar-lein
• Dealltwriaeth dda o’r cyfryngau cymdeithasol a’r gallu i weithredu yn broffesiynol ar y llwyfannau, gan hyrwyddo brand y gyfres
• Y gallu i gyfathrebu’n glir yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Gweithio’n effeithiol ac hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r gyfres
 
Ac yn fanteisiol:
 
• Y gallu i ddefnyddio Premier Pro a Photoshop
• Gwybodaeth sylfaenol o sut i ffilmio a golygu deunydd  

Sut i wneud cais

  • Er mwyn ymgeisio ac am ffurflen gais, ewch i'r wefan isod a dychwelyd eich cais ar ebost i liz.lewis@rondomedia.co.uk 


  • Gwefan: