Parc Cenedlaethol Eryri

Warden Ardal - Gogledd

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyflog:
£25,481 - £27,741
Lleoliad:
Pen-y-Pass, Caernarfon
Dyddiad Cau:
16/04/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

SNPA 2021 015

Disgrifiad:

Warden Ardal - Gogledd Pen-y-Pass, Caernarfon  

Amdanom ni  
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.  

Rydym nawr yn chwilio am Warden Ardal i gefnogi yn Gogledd Parc Cenedlaethol Eryri.   

Y Buddion

 • Cyflog o £25,481 - £27,741 y flwyddyn
 • Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
 • Gweithio mewn lleoliad anhygoel ar waelod yr Wyddfa  

Y Rôl  
Fel Warden Ardal, byddwch yn cael y dasg o ddatblygu a chyflawni ystod o brosiectau a rhaglenni gwaith sy'n ymwneud â mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a rheoli hawliau tramwy.  

Gan helpu i gyflawni strategaethau, amcanion a chynlluniau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar lefel leol, byddwch yn gweithredu fel cynrychiolydd lleol y parc i drigolion, ymwelwyr a rheolwyr tir. Byddwch yn darparu cyngor ar ddiogelwch, hamdden a rheoli parciau ac yn gweithio i ddatrys problemau a gwrthdaro fel y bo'n briodol.  

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:  

 • Rheoli Wardeiniaid Patrol a Gwirfoddolwyr
 • Hyrwyddo a chynorthwyo gyda chynlluniau cymunedol
 • Patrolio a monitro cynefinoedd a gweithgareddau hamdden

Amdanoch chi  
Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Ardal, bydd angen i chi:   

 • Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg (gweler Asesiad Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg yn y disgrifiad swydd)
 • HND neu gymhwyster cyfatebol mewn Rheoli Tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol
 • Profiad o Reoli Cefn Gwlad, materion hamdden a mynediad
 • Profiad o weithio gyda pherchnogion tir a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychioli neu asiantaethau gwirfoddol
 • Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
 • Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol  

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.  

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar 16 Ebrill 2021.  

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Ardal, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.