Coleg Cambria

Gweinyddydd

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£18,812 - £20,123 y flwyddyn, pro rata
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
15/04/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1551

Disgrifiad:

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm gweinyddu ac maent yn dymuno recriwtio unigolyn cyfeillgar, trefnus sy'n canolbwyntio ar bobl i ymuno â'n tîm gweinyddu ar ein safle Ffordd y Bers.

Pwrpas y swydd yw cefnogi a darparu gwasanaeth derbynfa a gweinyddu dwyieithog effeithiol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Gofynion Hanfodol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus :

yn gallu arddangos sgiliau eithriadol o wasanaethau i gwsmeriaid

yn gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser

yn hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google

wedi cwblhau NVQ L3 neu gyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol

yn gallu aml-dasgio a rheoli ei amser yn effeithiol

wedi gweithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant yn ddelfrydol

 

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.  

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. 

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. 

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.  Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. 

Sut i wneud cais