Urdd

Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd (Prentisiaethau)

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
Graddfa 8: £29,134 (Pwynt 1) - £33,774 (Pwynt 6)
Lleoliad:
Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru
Dyddiad Cau:
13/04/2021
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Amdanom ni
Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd
Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno a'r Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd.

Prif bwrpas y swydd 
Prif bwrpas y swydd yw sicrhau ansawdd uchaf posib ein rhaglennu prentisiaethau chwaraeon ac awyr agored. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli’r Cydlynwyr Prentisiaethau, a sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau’r cyrff gwobrwyo a Llywodraeth
Cymru. 

Pwrpas y swydd bydd i reoli datblygiad ein rhaglennu dysgu, gan gynnwys adnoddau dysgu a dysgu rhithiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithredu fel Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol Arweiniol.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais